ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดหลังคลอด แล้วมีเพศสัมพันธ์ตอนน้ำคาวปลาหมดประมาณเดือนครึ่ง จะท้องได้ไหม

 • หนูผ่าคลอดค่ะพอคลอดเสร้จได้วันแรกหมอฝังยาคุมกำเนิดให้ค้ะแร้วหนูพึ่งมีอะไรกับแฟนตอนน้ำคาวปลาหมดประมานเดือนครึ่งค้ะหนูสามารถท้องได้ไหมค้ะ?
  วีรชิต เเสงทอง  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ วีรชิต เเสงทอง

  การใช้ยาฝังคุมกำเนิดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยามีน้อยกว่า 1% ค่ะ โดยควรฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน หรือถ้าฝังหลังคลอดทันทีดังกล่าวมาก็ได้เช่นกันค่ะ

  ดังนั้นในกรณีนี้แทบจะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์ การใช้ยาฝังอาจมีผลข้างเคียงเรื่องเลือดออกระปริดกระปรอย หรือประจำเดือนมาไม่ปกติได้ค่ะ และเมื่อครบกำหนดการฝังยา 3หรือ 5ปีตามที่แพทย์เคยแนะนำ ควรกลับไปเอายาฝังออกตามนัดค่ะ