ถามแพทย์

 • ใช้ยาฝังคุมกำเนิดอยู่ ฝังมา 1 ปี 5 เดือนแล้ว ช่วงนี้มีเลือดออกผิดปกติและมีภาวะอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน เกิดจากอะไร

 •  Monsicha Hong
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ ฝังยาคุมกำเนิดได้ประมาณ 1 ปี 5 เดือน ตลอดระยะเวลาประจำเดือนไม่มา หลังจากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนช่วงต้นเดือนตุลาคม มีเลือดออกกะปริบกะปรอย และประจำเดือนมา 2 ครั้งในเดือนตุลาคม หลังประจำเดือนหมด มีเลือดออกกะปริบกะปรอยมาตลอด และรู้สึกมีภาวะ PMDD ช่วงประจำเดือนกลับมา อยากทราบว่าเกี่ยวกันไหมคะ

  Monsicha Hong  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Monsicha Hong

  การใช้ยาคุมแบบฝังเข้าไปใต้ท้องแขนเพื่อทำการคุมกำเนิดนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  ขณะที่ใช้ยาฝังชนิดนี้ อาจจะทำให้ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติ มีเลือดออกกระปริดกระปรอยทางช่องคลอดได้ ประจำเดือนมา 2 ครั้งต่อเดือนคือเป็นลักษณะเลือดออกผิดปกติก็ได้

  แนะนำว่าถ้าไม่สบายใจเรื่องการตั้งครรภ์ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองได้ก่อนเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิ แต่โอกาสตั้งครรภ์มีน้อยมากๆอยู่แล้วในที่ฝังยา แต่ถ้ามีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดมากต่อเนื่อง ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป อาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดของเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดนอกเหนือจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดต่อไป