ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดวันที่ 4 ของการมีประจำเดือน สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลยไหม

 •  Janjir seesawek
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ อยากสอบถาม เราฝังยาคุมกำเนิดมาแล้ว ฝังวันที่4ของการมีประจำเดือนอยู่ค่ะ แล้วอย่างนี้เราจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่คะ ประจำเดือนมาได้4วัน วันที่เราก็ไปฝังเลยค่ะ พอฝังมาแล้ววันต่อมาประจำเดือนก็ลดลงจนตอนนี้ได้6วันของการฝังยาคุมแล้ว เราสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลยไหม หรือต้องป้องกันไหม
  Janjir seesawek  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Janjir seesawek

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  ดังนั้นถ้าฝังตอนวันที่ 4 ของการมีประจำเดือน ก็น่าจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที โอกาสตั้งครรภ์มีน้อยมากๆ แต่ถ้ายังไม่สบายใจ สามารถใส่ถุงยางป้องกันไปก่อนจนกว่าจะฝังมาครบ 7 วันก็ได้เช่นกันค่ะ