ถามแพทย์

  • ผ่านการผ่าตัดใหญ่ อวัยวะผ่ายในช่องท้องฉีกขาดเยอะ จะต้องเกณฑ์ทหารไหม

  • ได้รับอุบัติเหตุmc+mcทำให้อวัยวะภายในเสียหายรุนแรงได้รับการผ่าตัดใหญ่4ครั้งเนื่องจากตับอ่อนเสียหายรุนแรง ลำไส้เล็กแตก ท่อน้ำดีขาด และอื่นๆ และยังต้องได้รับการผ่าตัดใส่ผนังหน้าท้องเทียมอีกครั้งเพื่อซ่อมแซมหน้าท้องร่างกายจึงไม่สามารถทำกิจวัตรแบบคนทั่วไปแบบสบายๆได้เพราะไม่แข็งแรงพอทั้งนี้เรายังต้องเกณฑ์ทหารอีกหรือไม่ครับ

    คุณ ฟีฟ่า

    ตาม พรบ เกณฑ์ทหาร การจะชี้ว่า ขาดคุณสมบัติจากการทุพพลภาพของร่างกายจนขัดต่ออาชีพทหารนั้น จำเป็นต้องให้กรรมการคัดเลือกเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งจะมีแพทย์สองคนในคณะกรรมการ   จากการตรวจร่างกาย  ในวันตรวจเลือก ต้องไปแสดงตนด้วยไม่งั้นหนีทหาร มีความผิดทางอาญา ต้องขอผ่อนผันกับสัสดีก่อนวันตรวจเลือกครับ

    การจะยกเว้นได้ต้องมีใบรับรองแพทย์จาก แพทย์กองทัพบก ที่ มีภูมิลำเนาอยู่ คือรพ กองทัพภาค ที่ ทบ แต่งตั้งไว้ครับ  ทางที่ดีที่สุด ควรนำหลักฐานประวัติเวชระเบียนไปขอตรวจร่างกายที่ รพ พระมงกุฏ  เท่าที่ทราบจะมีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่นีอยุ่แล้ว นำใบรับรองแพทย์นี้ไปแสดงกับสัสดีอำเภอ และคณะกรรมการคัดเลือกในวันคัดเลือกครับ  ขอย้ำ ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ รพ เอกชนหรือ รพ สธ ใช้ไม่ได้นะครับ