ถามแพทย์

  • ต้องผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก แต่มีประจำเดือน สามารถผ่าได้ไหม

  • ต้องผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก วันศุกร์นี้ แต่มีประจำเดือนแบบนี้สามารถผ่าได้มั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ แมว ศุภัชยา พรหมแดง,

                          การมีประจำเดือนในวันที่จะต้องผ่าตัดมดลูกนั้น อาจมีผลที่ทำให้เกิดเลือดออกได้ง่ายกว่าช่วงที่ไม่มีประจำเดือน อย่างไรก็ตาม โดยปกติ ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการผ่าตัด สามารถที่ผ่าตัดได้ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดด้วยค่ะ