ถามแพทย์

  • มีโรคประจำตัวลิ้นหัวใจรั่วและเบาหวานสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้มั้ย

  • พ่อนู๋เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแต่ไม่รู้เป็นประเภทไหน เป็นเบาหวานด้วย ผ่าตัดได้ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ

          โรคประจำตัว ลิ้นหัวใจรั่วและเบาหวานทั้งคู่ สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ค่ะ ต้องต้องควบคุมอาการของโรคให้อยู่ในภาวะสงบก่อนค่ะ จึงจะช่วยลดความเสี่ยงระหว่างการผ่าตัด ทั้งนี้แล้วแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด จะส่งปรึกษาแพทย์อายุรกรรมเพื่อประเมินโรคประจำตัวเบื้องต้นผู้ป่วยก่อน และรอให้อยู่ในภาวะคงที่จึงนัดคิวผ่าตัดค่ะ ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าการผ่าตัดนั้นเป็นการผ่าตัดใหญ่และใช้เวลาในการผ่าตัดนาน อาจจะต้องพิจารณาความจำเป็นในการผ่าตัดอีกทีค่ะ