ถามแพทย์

 • ผู้ป่วยสูงอายุ กับภาวะ Hyponatremia

 •  Tassana Chawansuntati
  สมาชิก

  "...การเกิดภาวะแทรกซ้อนของ Hyponatremia จะแตกต่างกันตามระดับความรุนแรงของอาการ หากผู้ป่วยมีอาการที่ไม่รุนแรงมากนัก อาจเกิดผลข้างเคียงจากการป่วย เช่น เสี่ยงต่อการหกล้ม กระดูกหัก มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ (ในผู้ป่วยสูงอายุ) เป็นต้น หากอาการรุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ  ...

  ได้อ่านบทความนี้ค่ะ มีข้อสงสัย ว่า ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ เหตุใดจึงมีปัญหาภาวะโซเดียมต่ำคะ

  Tassana Chawansuntati  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ เป็นภาวะที่มีปริมาณโซเดียมในเลือดต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดศีรษะ กล้ามเนื้อกระตุก อ่อนล้าหมดแรง ซึมลง คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งอาจเกิดจากการเสียน้ำ ดื่มน้ำมากเกินไป หรือฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

  ในที่นี้น่าจะสงสัยในแง่ ภาวะแทรกซ้อนของภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ซึ่งการที่โซเดียมในเลือดต่ำผิดปกติมากๆจะส่งผลต่อระดับความรู้สึกตัว และการทำงานของระบบประสาท ทำให้ผู้ที่มีโซเดียมต่ำอาจมีอาการขาดสติ หลงลืม มีปัญหาความจำ หรือในบางรายเป็นมากถึงหมดสติหรือวูบไป

  จึงเป็นภาวะที่ควรได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมโดยเร็ว โดยส่วนมากมักจะเกิดในผู้ที่มีความเสี่ยงต่างๆเช่น ภาวะขาดน้ำรุนแรง ดื่มน้ำมากเกินไป มีโรคการทำงานของต่อมไร้ท่อผิดปกติ มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ไต และตับ การใช้ยา เช่น ยารักษาโรคซึมเศร้า ยาระงับปวด และยาขับปัสสาวะอยู่ เป็นกลุ่มคนที่ต้องคอยเฝ้าระวังและเจาะเลือดดูค่าโซเดียมเป็นระยะ