ถามแพทย์

 • อยากทราบผลอัลตราซาวด์เต้านม พบก้อนเนื้อ เป็นก้อนเนื้อธรรมดาหรืออันตราย ต้องผ่าออกไหม

 •  thanaporn22
  สมาชิก

  อยากทราบผลอัลตร้าซาวด์ก้อนเนื้อที่เต้านมค่ะ คุณหมอที่โรงพยาบาลนัดฟังผลเดือนหน้า อยากทราบว่าเป็นก้อนเนื้ออันตรายต้องผ่าออก หรือเป็นก้อนเนื้อธรรมดาคะ

  Findings

  -Echotexture : Heterogenous background echotexture

  -Masses :

     1) 0.8 x  0.5 x 0.6 cm well-defined hypoechoic nodule at R4

     2) 0.6 x 0.3 x 0.4 cm well-defined hypoechoic nodule at R8 (near the concern)

  -Calcifications : None

  -Others/Associated Features : None

  IMP

  -Two hypoechoic nodule at R4 and R8 ,likely benig please clinical correlate

  สวัสดีค่ะ คุณ thanaporn22,

                        ผลการตรวจอัลตราซาวด์เต้านม เป็นดังนี้

                       - พบก้อนขนาด 0.8 เซนติเมตร ซึ่งมีขอบเขตของก้อนชัดเจน ที่เต้านมขวา บริเวณ 4 นาฬิกา (เทียบเต้านมเป็นหน้าปัดนาฬิกา)

                      - พบก้อนขนาด 0.6 เซนติเมตร ซึ่งมีขอบเขตของก้อนชัดเจน ที่เต้านมขวา บริเวณ 8 นาฬิกา 

                      - ไม่พบหินปูน

                      - ไม่พบความผิดปกติอื่นๆ

                      สรุปผลคือ พบก้อนเนื้อ 2 ก้อนที่เต้านมขวา บริเวณ 4 และ 8 นาฬิกา ซึ่งน่าจะเป็นก้อนเนื้องอกธรรมดา 

                       ดังนั้น เนื่องจาก้อนมีขนาดที่เล็กและเป็นก้อนเนื้องอกธรรมดา แนะนำให้ตรวจติดตามทุก 6-12 เดือน หรือตรวจเมื่อคลำพบก้อนมีขนาดที่โตขึ้น ยังไม่จำเป็นต้องรีบผ่าตัดเอาออก เพราะจะทำให้เกิดแผลเป็นในเต้านมโดยไม่จำเป็นค่ะ