ถามแพทย์

 • แปลผลอัลตราซาวด์ช่องท้อง

 •  phetinter
  สมาชิก

  เรียน คุณหมอคะ  ข้อความด้านล่างคือผลตรวจคะ  ขอความกรุณาคุณหมอช่วยอธิบายผลให้ทราบด้วยคะ

  ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ 

  T. phetinter

  ULTRASOUND WHOLE ABDOMEN

  HISTORY Check-up

  FINDINGS: Resltime ultrasonography reveals normal size, smooth surface, and homogenously piarenchymal echogenicity of the liver without definite space taking lesion. The biliary system is not dilated. Gallbladder has smooth thin wall without stone or pericholecystic fluid. Portal vein is patent. Visualized part of pancreas and spleen are unremarkable. Both kidneys are normal in size, shape, axis, and parenchymal echogenicity without evidence of hydronephrosis, stone, mass, or perinephric collection. Urinary bladder has smooth thin wall without stone or mass. Uterus and both ovaries are unremarkable, Few bilateral ovarian cysts are seen, size 1.7-1.9 cm, favor functional cysts No gross ascites, obsvious intraabdominal mass, or significant paraaortic lymphadenopathy is noted

  IMPRESSION No detectable abnormality in this study

  สวัสดีค่ะ คุณ phetinter,

                        ผลการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง

                        - ตับปกติดี 

                        - ระบบท่อน้ำดีปกติ ไม่มีการขยายตัว

                        - ถุงน้ำดีปกติ ไม่มีนิ่ว

                        - หลอดเลือดดำใหญ่ที่เข้าสู่ตับปกติดี

                        - ตับอ่อนและม้ามปกติดี

                        - ไตทั้ง 2 ข้างปกติดี ไม่มีนิ่ว ไม่มีก้อนเนื้อ เนื้อไตมีลักษณะที่ปกติ

                        - กระเพาะปัสสาวะปกติดี ไม่มีนิ่ว ไม่มีก้อนเนื้อ

                        - มดลูกและรังไข่ทั้ง 2 ข้างปกติดี

                        - พบซีสต์ที่รังไข่ทั้ง 2 ข้าง จำนวน 2-3 อัน ขนาด 1.7-1.9 เซนติเมตร เป็นซีสต์ธรรมดา ไม่จำเป็นต้องทำอะไร

                        - ไม่มีน้ำในช่องท้อง ไม่มีก้อนเนื้อในช่องท้อง ไม่มีต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องโต

                        สรุปผลคือปกติดี ไม่มีโรคอะไรค่ะ