ถามแพทย์

 • ผลการตรวจนี้หมายความว่าอย่างไรคะ

 •  Natnicha Klaiya
  สมาชิก
  HBs-Ag = negative HBs-Ab = positive anti Hcs = positive
  Natnicha Klaiya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Natnicha Klaiya

  จากผลตรวจที่ให้มาเป็นผลตรวจเลือดของเรื่องการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งผลอ่านว่า ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี มีภูมิคุ้มกันแบบป้องกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้ว และมีภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบีด้วย

  สรุปคือในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบี แต่ร่างกายกำจัดเชื้อออกไปได้ และได้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านการติดเชื้อของโรคนี้แล้ว หากรับเชื้อมาอีก ก็จะไม่เป็นค่ะ