ถามแพทย์

 • เพศชาย อายุ 18 หลังช่วยตัวเอง บริเวณที่โดนน้ำจะเป็นรอยแดง เป็นอาการอะไร

 •  Nattawut Muangnoi
  สมาชิก
  เพศชาย อายุ 18 หลังช่วยตัวเอง บริเวณที่โดนน้ำจะเป็นรอยแดงครับ ปล.ผิวที่แดงส่วนมากจะเป็นบริเวณมือและแขนครับ อยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ

  สวัสดีครับ คุณ Nattawut Muangnoi

  แม้ว่าจะพบได้น้อย แต่การที่มีผื่นแดงขึ้น หลังสัมผัสกับน้ำกาม  ก็มีความเป็นไปได้ว่าผิวหนังนั้นจะมีอาการแพ้น้ำกามของตัวเองครับ กล่าวคือ ผิวหนังมีการแพ้ต่อสารโปรตีนในน้ำกาม จนเกิดการบวมอักเสบแดงตามผิวหนังครับ  โดยทั่วไป อาการมักจะเป็นเฉพาะบริเวณผิวหนังที่น้ำกามเลอะเปรอะเปื้อน แต่ในบางราย อาการแพ้อาจส่งผลต่อระบบอื่น จนเกิดอาการหายใจขัด อ่อนเพลีย คลื่นไส้ แต่พบได้น้อยมากครับ

  เบื้องต้น ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำกามเลอะร่างกาย เวลาเสร็จกิจ  หรือใช้ถุงยางอนามัย เพื่อไม่ให้เลอะเทอะ  หากเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรรีบล้างด้วยน้ำสะอาดให้เร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงอาการครับ

  อย่างไรก็ดี หากยังมีปัญหาเรื้อรัง หรือ เป็นทุกครั้งที่ช่วยตัวเอง  ก็ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเพิ่มเติม เพื่อรับการตรวจและการปรึกษาเพิ่มเติมครับ

  สวัสดีครับ คุณ Nattawut Muangnoi

  แม้ว่าจะพบได้น้อย แต่การที่มีผื่นแดงขึ้น หลังสัมผัสกับน้ำกาม  ก็มีความเป็นไปได้ว่าผิวหนังนั้นจะมีอาการแพ้น้ำกามของตัวเองครับ กล่าวคือ ผิวหนังมีการแพ้ต่อสารโปรตีนในน้ำกาม จนเกิดการบวมอักเสบแดงตามผิวหนังครับ  โดยทั่วไป อาการมักจะเป็นเฉพาะบริเวณผิวหนังที่น้ำกามเลอะเปรอะเปื้อน แต่ในบางราย อาการแพ้อาจส่งผลต่อระบบอื่น จนเกิดอาการหายใจขัด อ่อนเพลีย คลื่นไส้ แต่พบได้น้อยมากครับ

  เบื้องต้น ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำกามเลอะร่างกาย เวลาเสร็จกิจ  หรือใช้ถุงยางอนามัย เพื่อไม่ให้เลอะเทอะ  หากเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรรีบล้างด้วยน้ำสะอาดให้เร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงอาการครับ

  อย่างไรก็ดี หากยังมีปัญหาเรื้อรัง หรือ เป็นทุกครั้งที่ช่วยตัวเอง  ก็ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเพิ่มเติม เพื่อรับการตรวจและการปรึกษาเพิ่มเติมครับ