ถามแพทย์

  • มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง อยากปรึษาเรื่องยาควบคุมความดัน

  • ผมได้ทานยา อะทีโนลอล 50 มก.และยา อีนาลาพริล 5 มก.เป็นระยะเวลาสามเดือนแล้ววันนึงเกิดมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วจึงได้กลับไปหาหมออีกครั้งแล้วก็ได้นอนดูอาการ1คืนแล้วคุณหมอได้เปลี่ยน ยา คาร์วีไดลอล 12.5 มก.เพื่อลดอาการหัวใจเต้นเร็วคุณหมอได้ให้กินยาครี่งเม็ดเช้าเย็นผมทานยามาได้4วันมีอาการใจหวิวและเวียนหัวและได้กลับมาโรงบาลอีกครั้งคุณหมอก็ได้ตรวจความดันผลความดัน153/118ชีพจรเต้น104แล้วคุณหมอได้ให้ทานยาลดความดันฉีดยาเพื่อลดอาการแล้วนอนพักจนความดันลดลงและให้เพิ่ม ยา อีนาลาพริล 5 มก.ให้กินเช้าและเย็นคู่ยาเดิมยา คาร์วีไดลอล 12.5 มก.ให้ทานจนถึงวันนัด ผมอยากถามคุณหมอว่ายาเก่า อะทีโนลอล 50.มก.บวกยา อีนาลาพริล 5 มก.และยาใหม่ คาร์วีไดลอล 12.5 มก.แบ่งกินครึ่งเม็ดเช้าเย็น บวกยา อีนาลาพริล 5 มก.ทานเช้าเย็นยาตัวไหนแรงกว่ากันครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ คนรุ่นใหม่ การอาหารและเกษตร

    จากที่เล่ามา คิดว่าถ้าในแง่ของการควบคุมความดันโลหิต ปริมาณยาอีนาลาพริลที่เพิ่มขึ้น จะลดระดับความดันโลหิตได้มากขึ้น

    ส่วนการควบคุมการเต้นของหัวใจ และแง่ของผลโดยรวมเกี่ยวกับโรคหัวใจ ตัวยาคาร์วีไดลอลจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอะทีโนลอลค่ะ