ถามแพทย์

 • ป้องกันไม่ให้ท้องอย่างไร

 •  Pornchita
  สมาชิก
  นานๆกว่าจะเจอกับแฟนเช่นเดือนละครั้งอยากทราบว่าป้องกันตนเองยังไงเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ให้ตนเองตั้งครรภ์
  Pornchita  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%81