ถามแพทย์

 • ในตอนเช้าหลังตื่นนอน ปัสสาวะจะเป็นสีเหลืองเข้ม ก่อนนอนก็ดื่มน้ำเยอะ เกิดจากอะไร

 •  Ploy Panatda
  สมาชิก
  คือสังเกตว่าทุกเช้าที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำปัสสาวะจะเป็นสีเหลืองเข้มตลอดเลย ทั้งๆที่ก่อนนอนก็ดื่มน้ำเยอะนะคะ แต่ในระหว่างวันก็จะเป็นสีใสปกติค่ะ แบบนี้เกิดจากอะไรหรอคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Ploy Panatda,

                     ลักษณะปัสสาวะที่ปกติ คือจะมีความใส ไม่ขุ่น สีอาจมีได้ตั้งแต่เหลืองอ่อนจนไปถึงเหลืองเข้ม ขึ้นกับปริมาณน้ำที่ดื่มเข้าไป เช่น ถ้าดื่มน้ำมาก อาจใสจนไม่เห็นสี หรือเป็นสีเหลืองอ่อน แต่ถ้าดื่มน้ำน้อย สีปัสสาวะจะเหลืองเข้มขึ้น จนอาจเป็นสีเหลืองส้ม นอกจากนี้สีของปัสสาวะยังขึ้นกับสีของอาหารหรือยาที่ทานเข้าไปด้วย เช่น หากทานพืชผักที่มีสีเข้มจัด เช่น แก้วมังกรสีม่วง บีทรูท อาจมีปัสสาวะออกม่วงแดงได้ หรือทานยา อาหารเสริมบางชนิด ปัสสาวะก็จะออกสีส้ม เป็นต้น 

                    ส่วนในตอนเช้า ที่ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม เพราะในช่วงระหว่างที่เรานอนนาน 6-8 ชั่วโมงนั้น ไม่ได้มีการดื่มน้ำเข้าไปเลย แม้ก่อนนอนจะดื่มน้ำเยอะก็ตาม ซึ่งจะไม่เหมือนในช่วงเวลากลางวัน ที่ในช่วง 6-8 ชั่วโมง เราย่อมมีการดื่มน้ำเข้าไปค่ะ ดังนั้น การที่ในช่วเงช้า ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม จึงไมไ่ด้ถือว่าผิดปกติอะไร และคนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเช่นเดียวกันนี้ค่ะ 

                      อาการที่จะถือว่าปัสสาวะผิดปกติ คือ การมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วม เช่น แสบหรือขัดเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขุ่น กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะมีสีแดง ซึ่งเกิดจากการมีเลือดปน เป็นต้น