ถามแพทย์

  • ตอนเช้า ปัสสาวะเป็นสีเหลืองอำพันแดง เป็นบางวัน

  • ตอนเช้า ปัสสาวะเป็นสีเหลืองอำพันแดง เป็นบางวัน

    สวัสดีค่ะ คุณ ฉันนอกกาย เพราะเธอนอกใจ,

                        ลักษณะปัสสาวะที่ปกติ คือจะมีความใส ไม่ขุ่น สีอาจมีได้ตั้งแต่เหลืองอ่อนจนไปถึงเหลืองเข้ม ขึ้นกับปริมาณน้ำที่ดื่มเข้าไป เช่น ถ้าดื่มน้ำมาก อาจใสจนไม่เห็นสี หรือเป็นสีเหลืองอ่อน แต่ถ้าดื่มน้ำน้อย สีปัสสาวะจะเหลืองเข้มขึ้น จนอาจเป็นสีเหลืองส้ม นอกจากนี้สีของปัสสาวะยังขึ้นกับสีของอาหารหรือยาที่ทานเข้าไปด้วย เช่น หากทานพืชผักที่มีสีเข้มจัด เช่น แก้วมังกรสีม่วง บีทรูท อาจมีปัสสาวะออกม่วงแดงได้ หรือทานยา อาหารเสริมบางชนิด ปัสสาวะก็จะออกสีส้ม เป็นต้น 

                       แต่หากมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น แสบหรือขัดเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขุ่น กลั้นปัสสาวะไม่ได้ เป็นต้น ก็จะถือว่าผิดปกติ และควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา หรือหากปัสสาวะมีสีออกไปทางแดงมากขึ้น หรือไม่ได้เกิดจากการทานอาหารที่มีสีเข้ม หรือไม่ได้ทานยาอะไร ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช่นกัน ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจปัสสาวะดูว่าการที่ปัสสาวะมีสีออกแดง เกิดจากมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะหรือไม่ค่ะ