ถามแพทย์

 • ปัจจัยหรือการกระทำอะไรบ้างทำให้ยาฝังคุมกำเนิดประสิทธิภาพลดลงครับ

 •  lihn peter
  สมาชิก
  ปัจจัยหรือการกระทำอะไรบ้างทำให้ยาฝังคุมกำเนิดประสิทธิภาพลดลง ครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ  lihn peter,

                      การทานอาหารชนิดต่างๆ เครื่องดื่มต่างๆ หรือยาชนิดต่างๆ ไม่ได้มีผลที่จะไปลดประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิดลงได้ค่ะ

                      ยาฝังคุมกำเนิดจะมีประสิทธิภาพลดลง หากแท่งยาเกิดการแตกหัก แต่โอกาสในการเกิดก็แทบไม่มี ยกเว้นเกิดอุบัติเหตุกระแทกอย่างรุนแรง เช่น รุนแรงจนแขนหัก  เป็นต้น นอกจากนี้ก็คือยาฝังคุมกำเนิดหมดอายุค่ะ