ถามแพทย์

 • มีอาการปอดติดเชื้อ​รุนแรง​กับโรคหัวใจ​โต ควรดูแลอย่างไร

 •  Niwat Maneein
  สมาชิก
  ปอดติดเชื้อ​รุนแรง​กับโรคหัวใจ​โต ตอนนี้อาการ​ปอดติดเชื้อ​รุนแรง​ให้ยา
  Niwat Maneein  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Niwat Maneein

  อาการปอดติดเชื้อและเกิดภาวะอักเสบ อาจทำให้มีอาการ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บหน้าอก หรือหอบเหนื่อย เป็นต้น โดยอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือพยาธิ หากมีการอักเสบมาก อาจทำให้มีการสะสมของของเหลวรอบปอด ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณระหว่างชั้นของเนื้อเยื่อปอดและช่องอก หรือที่เรียกว่าน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ซึ่งหากน้ำที่คั่งในปอดลามกลับไปที่หัวใจ ทำให้มีหัวใจวายร่วมด้วยได้

  การรักษาคือการได้รับยาฆ๋าเชื้อที่ตรงกับโรคที่เป็น โดยแพทย์จะวินิจฉัยจากอากาแสดง การตรวจร่างกาย การทำ xray ปอด และประวัติการรักษาเดิมว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้าง มีประวัติที่เสี่ยงจะเป็นเชื้อดื้อยา หรือปอดติดเชื้อแบบรุนแรงหรือไม่ มีประวัติสำลักอาหารหรือเปล่า เป็นต้น

  แนะนำปรึกษาแพทย์ที่ดูแลโดยตรงเกี่ยวกับโรคที่เป็น สาเหตุการเกิดโรค และวางแผนการรักษาร่วมกันค่ะ