ถามแพทย์

 • ปวดฟันร้าวขึ้นหัว เอ๊กซเรย์พบฟันคุด 2 ซี่ หมอถอนออก 1 ซี่ ผ่านไป 2 วัน มีอาการปวดกลับมา เป็นเพราะอะไร

 • ก็ไปหาหมอมาหมอเอ็กเซอร์เรมีฟันคุด 2 ซีด้านปวด หมอก็เลือกซีที่น่าจะเป็นสาเหตุของความปวดพอถอนมาฟันที่ปวดก็ไม่ปวดอีกเนื่องจากยาชากับย่แก้อักเสบที่จ่ายมาผ่านไป 2 วันอาการปวดกลับมาแบบจี๊ดขึ้นสมองอีกหลังจากกินข้าวเสร็จทุกครั้งต้องกินยาแล้วรอยาออกฤทธิ์ถึงจะบรรเทาปวดได้อยากถามว่าหมอรักษาตรงจุดไหมหรือยังไม่ใข่ฟันคุดที่ถอนไปเพราะอาการปวดยังเหมือนเดิมทุกอย่างต้องกินยาระงับเอาไว้

  สวัสดีค่ะ คุณ กล้วยหอม ชลบุรี,

                       หากตรวจพบมีฟันคุด 2 ซี่ ก็จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดออกทั้ง 2 ซี่ เพราะฟันคุดที่เหลืออีก 1 ซี่ ก็จะก่อปัญหาทำให้มีอาการปวดในภายหลัง รวมถึงปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาได้

                       สำหรับการที่ผ่าฟันคุดออกไปแล้ว 1 ซี่ แล้วเมื่อผ่านไป 2 วัน ได้มีอาการปวดมากขึ้นมาอีก อาจเกิดจาก

                       -  ปวดฟันคุดซี่ที่ยังเหลืออยู่

                       - เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าฟันคุด เช่น มีอาการอักเสบติดเชื้อบริเวณที่ผ่า เกิดภาวะ dry socket (alveolar osteitis) โดยเป็นผลมาจากกระดูกเบ้าฟันที่ไม่มีก้อนเลือดปกคลุม โดยอาการมักเกิดหลังจากถอนฟันไปแล้ว 3-4 วัน ได้แก่ ปวดบริเวณที่เป็น อาจร้าวไปถึงศีรษะ มีกลิ่นเหม็น เบ้าฟันมีสีดำ เป็นต้น

                         - ปวดจากการมีฟันผุในฟันซี่อื่นๆ

                         แนะนำ ควรกลับไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไปค่ะ ในเบื้องต้น ก็ควรรักษาความสะอาดในช่องปากให้ดี โดยการแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร แต่ไม่แปรงไปตรงบริเวณแผลที่ผ่าฟันคุดและยังมีอาการปวดอยู่ ให้ใช้การบ้วนปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ แทน และควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง งดการเคี้ยวอาหารที่เหนียวและเคี้ยวยาก เป็นต้น