ถามแพทย์

 • มีอาการปวดนิ้วก้อย บวม เขียว งอไม่ได้ ควรทำอย่างไร

 • มีอาการปวดนิ้วก้อย บวม เขียว งอไม่ได้ ขยับก้ปวด เจ็บจนชา

  สวัสดีค่ะ คุณ ผู้สาว ขี้เหล้า

  จากที่เล่ามา หากมีการบาดเจ็บก่อนนั้น อาจเป็นอาการของข้อต่อ, กระดูก, หรือเส้นเลือดบริเวณนั้นมีการฉีกขาดได้นะคะ

  แต่หากไม่มีประวัติบาดเจ็บก่อนนั้น อาจเป็นอาการของหลอดเลือดที่ไปเลือดปลายนิ้วอุดตัน

  ซึ่งสาเหตุต่างๆตามข้างต้นนั้น ถือเป็นภาวะที่เร่งด่วน 

  แนะนำคุณ ผู้สาว ขี้เหล่า รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ