ถามแพทย์

  • ปวดท้องข้างขวา อยากอาเจียน เหมือนมีไข้ เกิดจากอะไร

  • ปวดท้องข้างขวาและข้างขาด้วยคะอยากจะอวกมีไข้ปวดเหมือยไม่อยากทำไร
    สวัสดีค่ะ คุณ รุ่งเพชร เพชร นุชเจริญ @จากที่เล่ามา หากมีอาการปวดท้องฝั่งขวาบน จะเป็นบริเวณที่มีอวัยวะพวกตับ ท่อน้ำดี ถุงน้ำดี ค่ะ @แต่หากปวดที่บริเวณท้องขวาด้านล่าง จะเป็นบริเวณที่มีไส้ติ่ง ท่อไต รังไข่ ค่ะ @จากที่คุณรุ่งเพชร เพชร นุชเจริญ เล่ามายังระบุสาเหตุอาการปวดท้องไม่ได้ค่ะ แต่เนื่องมีไข้ร่วมด้วย อาจเกิดการติดเชื้อที่อวัยวะเหล่านี้ ดังนั้นควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอีกทีนะคะ