ถามแพทย์

  • ปวดท้อง และทานข้าวแล้วรู้สึกคลื่นไส้

  • อยู่ๆก็ปวดท้องใต้สะดือมาสักพักแล้วก็ไม่อยากอาหารค่ะ พอกินก็รู้สึกคลื่นไส้เป็นมาเดือนกว่าแล้วค่ะพอมาวันนี้อยู่ๆก็ปวดตรงท้องน้อยมากเลยค่ะทั้งที่แระจำเดือนยังไม่มา รู้สึกคลื่นไส้ตลอดเวลา
    ตูนตู่นตู้นตู๊นตู๋น ตู๋นตู๊นตู้นตู่นตูน  พญ.นรมน
    แพทย์

     https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88