ถามแพทย์

 • ปวดท้องรอบๆสดือปวดบิดๆ

 •  Thaweesak Ainpan
  สมาชิก
  วันที่11มีอาการ ท้องผูกอุจระแข็งมา แบ่งออกมาเป็นก้อนยาว แล้วมีลิ่มเลือดติดมานิดหน่อย วันที่12อุจระรอบแรกปกติ พอมารอบ2ถ่ายแหลว เป็นน้ำ รอบ3ถ่ายเหลวเป็นน้ำอิก วันที่13ปวดท้องบิดปวดข้างสะดือพอถ่ายรอบแรกปกจิ รอบ2เหลวเป็นน้ำพจะสุดก้มีคล้ายๆเกมือนน้ำมูกหลุดออกมาปนกับเลือด พอรอบที่3ก้ถ่ายออกมาแม่แต่มูกกับเลือปะมาน3หยดพร้อมมูก ผมก้ไปอนมัยแถวบ้านเค้าก้ไห้เกือแร่กับยาปติชีวนะมาทาน พอทานก้เริ่มหายดีทานใด้2เม็ดก้เริ่มใม่ปวดท้องบิดแล้ว พอมาวันที่17เริ่มมีอาการเหมือนปวดท้องบิดพอถ่ายอาการปวดท้องจะดีขึ้น แต่สีอุจะระออกสีเขียว แล้วก้ปวดท้องนิดไม่มาก เกิดจากอะไรครับคุณหมอ
  Thaweesak Ainpan  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94