ถามแพทย์

 • ปกติปวดท้องประจำเดือน แต่เดือนที่ผ่านมาไม่ปวด มีปริมาณน้อยกว่าเดิมเล็กน้อย ปกติไหม เกิดจากสาเหตุใด

 •  boom663237
  สมาชิก

  แฟนปกติปวดท้องประจำเดือนทุกเดือนแต่เดือนที่ผ่านมาไม่ปวดแต่ยังมีประจำเดือนมาตรงตามรอบปกติแต่มีปริมาณน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยเป็นเวลา 5 วันประกอบกับก่อนประจำเดือนจะมาได้มีการกินยาคุมฉุกเฉินไปด้วย(ช่วงต้นเดือน-ประจำเดือนมาท้ายเดือน)อยากทราบว่าปกติหรือมั้ยเกิดจากสาเหตุใด

  สวัสดีค่ะ คุณ boom663237,

                     หากประจำเดือนมาตรงวันหรือใกล้เคียงกำหนดวันที่ประจำเดือนควรจะมา และมานาน 5 วัน ก็ถือเป็นประจำเดือนที่ปกติค่ะ 

                      ทั้งนี้  ประจำเดือนที่ปกตินั้น จะมีระยะห่างระหว่างรอบเดือนตั้งแต่ 21-35 วัน (หรืออาจนานกว่า 45 วันได้) โดยในแต่ละรอบเดือนไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

                     ส่วนระยะเวลาของการมีประจำเดือนคือ 2-7 วัน โดยที่ในแต่ละรอบก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันเช่นกันค่ะ

                     ส่วนอาการต่างๆ ในช่วงก่อนและขณะที่มีประจำเดือนมา เช่น ปวดท้องน้อย ปวดเมื่อยตัว ปวดหัว เจ็บเต้านม ท้องผูก ท้องเสีย มีสิวขึ้น อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น ในแต่ละรอบเดือน อาจมีเกิดขึ้นไม่เหมือนกัน หรือความรุนแรงไม่เท่ากันก็ได้ 

                     ดังนั้น การที่ประจำเดือนในเดือนนี้มาน้อยกว่าเดิมเล็กน้อย แต่ก็ยังคงมานาน 5 วัน และการที่ไม่มีปวดท้องประจำเดือน แม้จะเคยปวดเป็นประจำ ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไรค่ะ

                      สำหรับประจำเดือนที่ผิดปกติ คือ มีระยะห่างของประจำเดือนมากกว่า 35 วันหรือน้อยกว่า 21 วัน ประจำเดือนในแต่ละรอบมานานกว่า 7 วัน ประจำเดือนมามีปริมาณมาก ต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยครั้ง มีเลือดออกกะปริดกะปรอยระหว่างรอบเดือน มีอาการปวดท้องประจำเดือนรุนแรง เป็นต้น