ถามแพทย์

 • ปวดท้องด้านขวา

 • เวลากดลงไปตรงบริเวณท้องขวาจะรู้สึกเจ็บ มันปวดเหมือนแบบจุกๆครับ เวลาไอ จาม หรือปัสสาวะ ก็จะรู้สึกปวดเกร็งบริเวณท้องขวาครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ สามารถ บุญมี,

                    อาการปวดท้องด้านขวา แบ่งตามตำแหน่งออกได้เป็น

                   1. เป็นบริเวณด้านขวาบน สาเหตุ ได้แก

                          - ตับอักเสบ ท่อน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี ถุงน้ำดีอักเสบ แต่มักจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองร่วมด้วย และอาจมีไข้ร่วมด้วย

                          - การอักเสบของลำไส้ส่วนที่อยู่บริเวณช่องท้องขวาด้านบน มักมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว คลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย

                     2. เป็นบริเวณด้านขวาล่าง สาเหตุ ได้แก่

                         - ไส้ติ่งอักเสบ แต่อาการปวดจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และมีไข้ร่วมด้วย อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

                         -  ลำไส้ส่วนที่อยู่ช่องท้องด้านขวาล่างอักเสบ

                       นอกจากนี้ อาจเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณผนังหน้าท้องอักเสบ จากการใช้งานมากไป เช่น ยกของหนัก ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เป็นต้น โดยจะมีอาการเจ็บเมื่อกด หรือเจ็บเป็นบางท่าทาง หรือเจ็บเมื่อกล้ามเนื้อสะเทือน เช่น จากการไอ จาม เป็นต้น

                        หากอาการปวดไม่รุนแรง และยังไม่มีอาการอื่นๆ ร่วม แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อนค่ะ ในเบื้องต้น ควรงดการยกของหนัก งดการเล่นกีฬาและออกกำลังกายต่างๆ อาจใข้การประคบร้อนบริเวรที่เจ็บ เป็นต้น หากอาการปวดท้องไม่ดีขึ้น รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หรือมีอาการต่างๆ เช่น มีไข้  ถ่ายอุจจาระเหลว อาเจียนหลายครั้ง ตัวเหลือง ตาเหลือง ก็ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะ