ถามแพทย์

 • ปวดตาเวลาหลับตาเหมือนมีเข็มทิ่มและมีน้ำตาไหล ควรทำอย่างไร

 •  Nirat Win Poomlamnao
  สมาชิก
  ปวดตาเวลาหลับตาเหมือนมีเข็มทิ่มและมีน้ำตาไหล

   สวัสดีค่ะ คุณ Nirat Win Poomlamnao 

  อาการปวดตา สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ตาแห้ง กระจกตาอักเสบ ต้อหิน เยื่อบุตาอักเสบ เป็นต้น

  ในกรณีของคุณ Nirat Win Poomlamnao มีอาการปวดตาในขณะหลับตา อาจมีพยาธิสภาพที่กระจกตาหรือตาอักเสบได้นะคะ 

  แนะนำคุณ Nirat Win Poomlamnao ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ