ถามแพทย์

 • ปวดที่ขากรรไกร ฟัน ปวดหู ปวดขมับ ปวดศีรษะด้วย รู้สึกหวิวๆ เกิดจากอะไร

 •  I'Oil Zaa
  สมาชิก
  มีอาการปวดขากรรไกรฟัน รวมถึงปวดหู ปวดขมับ ปวดศรีษะ รู้สึกเหมือนมึนหัว เวียนหัว บางครั้งรู้สึกเหมือนตัวเบาๆ หวิวๆ
  I'Oil Zaa  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ I'Oil Zaa

  อาการปวดที่ขากรรไกร ฟัน ปวดหู ปวดขมับ ปวดศีรษะด้วยนั้น อาจจะเกิดจาก กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นรอบๆศีรษะตึงตัวตามหลังการใช้งาน อาการจะเป็นมากช่วงเย็นๆได้  เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด อาจปวดตุ๊บๆดังกล่าวมาได้ และเป็นไปได้มาก ถ้ามีอาการร้าวไปหลายบริเวณ

  สาเหตุอื่นๆเช่น ปวดไมเกรน ทำให้ปวดมากที่ศีรษะข้างเดียว อาจมีอาการตาพร่า มองเห็นแสงวาบ คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดจากปลายเส้นประสาทอักเสบ อาจปวดแบบปวดจี๊ดๆ หรือปวดจากสาเหตุในสมอง แต่มีโอกาสเป็นไปได้น้อย ถ้าปวดหลายๆตำแหน่ง มีอาการมึนๆด้วยดังกล่าวมา

  ในเบื้องต้น พักการใช้งาน พักสายตา พักผ่อนให้เพียงพอ กินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้ สังเกตอาการ ถ้ายังปวดมากขึ้นเรื่อยๆ เวียนศีรษะเยอะ การมองเห็นไม่ชัดเจน คลื่นไส้มากร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์

  I'Oil Zaa  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ I'Oil Zaa

  อาการปวดที่ขากรรไกร ฟัน ปวดหู ปวดขมับ ปวดศีรษะด้วยนั้น อาจจะเกิดจาก กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นรอบๆศีรษะตึงตัวตามหลังการใช้งาน อาการจะเป็นมากช่วงเย็นๆได้  เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด อาจปวดตุ๊บๆดังกล่าวมาได้ และเป็นไปได้มาก ถ้ามีอาการร้าวไปหลายบริเวณ

  สาเหตุอื่นๆเช่น ปวดไมเกรน ทำให้ปวดมากที่ศีรษะข้างเดียว อาจมีอาการตาพร่า มองเห็นแสงวาบ คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดจากปลายเส้นประสาทอักเสบ อาจปวดแบบปวดจี๊ดๆ หรือปวดจากสาเหตุในสมอง แต่มีโอกาสเป็นไปได้น้อย ถ้าปวดหลายๆตำแหน่ง มีอาการมึนๆด้วยดังกล่าวมา

  ในเบื้องต้น พักการใช้งาน พักสายตา พักผ่อนให้เพียงพอ กินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้ สังเกตอาการ ถ้ายังปวดมากขึ้นเรื่อยๆ เวียนศีรษะเยอะ การมองเห็นไม่ชัดเจน คลื่นไส้มากร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์