ถามแพทย์

  • การแนะนำผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกเหงือกยึดมีอะไรบ้างคะ

  •  namphet
    สมาชิก

    สำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์การแนะนำผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกเหงือกยึดมีอะไรบ้างคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ namphet

    หมอไม่แน่ใจว่าปลูกเหงือกยึดคือการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเหงือกในเหงือกร่นหรือไม่ หากหมายถึงหัตถการนี้ จะเป็นการรักษาที่ทำโดยทันตแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญทางช่องปากและฟัน น่าจะให้คำตอบเพื่อแนะนำผู้ป่วยได้ละเอียดกว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะรักษาด้วยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเหงือก ยังคงต้องรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง พบทันตแพทย์ตามนัดค่ะ