ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 แล้วกเดิการแพ้เป็น urticaria และ angioedema ควรฉีดเข็มต่อไปไหม

 •  butterteddy
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ ต้องการสอบถามเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 2 ค่ะ เข็มที่ 1 ฉีดไฟเซอร์แล้ว 5 ชั่วโมงต่อมาเริ่มมีอาการคัน ผื่นเริ่มขึ้นตามร่างกาย คุณหมอบอกว่าน่าจะแพ้วัคซีนค่ะ มี urticaria ทั่วร่างกาย และ angioedema ต้องฉีดยาแก้แพ้ และกินยาแก้แพ้ ผ่านมา 2-3 วันก็ยังมีผื่นขึ้นตามตัวอยู่เรื่อยๆ อยากปรึกษาว่าวัคซีนเข็มต่อไป ควรฉีดตัวไหนดีคะ สามารถฉีดโมเดอร์น่าเป็นเข็มที่ 2 ได้ไหมคะ หรือสามารถฉีดไฟเซอร์ต่อได้

  สวัสดีค่ะ คุณ butterteddy,

                     หากฉีดวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อไฟเซอร์ แล้วหลังจากนั้น 5 ชั่วโมง เกิดผื่นคันทั่วร่างกาย และแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็น urticaria และ angioedema ซึ่งถือเป็นอาการแพ้แบบรุนแรง ดังนั้น อาจพิจารณาไม่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 อีกค่ะ เพราะย่อมทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้อีก ซึ่งอาจรุนแรงกว่าครั้งแรก และอันตรายได้ 

                      ส่วนการจะเปลี่ยนไปฉีดยี่ห้อโมเดอร์น่านั้น ก็ไม่แนะนำ เนื่องจากวัคซีนทั้ง 2 ยี่ห้อนี้ เป็นชนิด mRNA vaccine และมีส่วนประกอบที่คล้ายกัน โดยจากการเก็บข้อมูลคนที่แพ้วัคซีนในกลุ่มนี้ มักเกิดจากการแพ้สารเคมีในวัคซีน คือ โพลีเอธิลีน ไกคอล (Polyethylene glycol: PEG) ซึ่งมีอยู่ทั้งในวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์และโมเดอร์น่าค่ะ

                      ดังนั้น หากจะฉีดควรเป็นวัคซีนคนละกลุ่ม โดยอาจเลือกยี่ห้อซิโนฟาร์ม หรือแอสตราเซนาก้า ซึ่งไม่ได้มีสาร PEG เป็นองค์ประกอบค่ะ ทั้งนี้ หากไปฉีด ควรแจ้งให้ผู้ฉีดทราบว่า มีประวัติแพ้วัคซีนรุนแรงมาก่อนในเข็มแรก เพื่อที่จะได้เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหลังฉีดค่ะ