ถามแพทย์

  • ประเมินความเสี่ยงโรคซึมเศร้า

  •  Tvkbn
    สมาชิก

    ช่วงนี้มีความรู้สึกไม่อยากทำอะไร ไม่รู้สึกสดชื่น ถอนใจบ่อย ขาดพลังในชีวิต งานที่ทำก็ทำได้ไม่เต็มที่ (ทำงานอิสระ) เรียงความสำคัญของงานไม่ได้ มีสมาธิกับสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่นาน มีความจำระยะสั้นๆ ไม่ค่อยดี หลงลืมเป็นบางขณะ นอนหลับได้ยาก จะนอนได้อีกทีเมื่อถึงเช้า ตื่นมาอีกทีตอนบ่ายหรือบางครั้งนอนยาวข้ามไปช่วงเย็นเลย กินอาหารเพียงแค่วันล่ะ 1 มื้อ แต่กินในปริมาณมาก มีความรู้สึกไม่อยากมีส่วนร่วมกับสังคม อยากอยู่กับแต่คนที่สนิทหรือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียว มีความกังวลเรื่องความเป็นอยู่และรายได้ และที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ เป็นโรคเรื้อรังที่ยังรักษาไม่หาย (ขอสงวนชื่อโรค)

    ได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตแล้ว (Q2 และ Q9) มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (15 คะแนน) ไม่มีความคิดอยากทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย (Q8) แต่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคจิตเภท (F 25.0)

    จึงอยากปรึกษาว่า ณ ขณะนี้ควรไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อขอรับการบำบัดหรือไม่