ถามแพทย์

  • ประจำเดือน

  •  Sadddd
    สมาชิก
    มีพสพ.วันที่17มิถุนายนแล้วถุงแตก กินยาคุมฉุกเฉินภายใน 12 ชม. ผ่านมา5วันรู้สึกเหมือนเป็นประจำเดือน 3-4วัน อยากรู้ว่านั้นคือประจำเดือนไหม จนตอนนี้วันที่17 กรกฎาคม ยังไม่เป็นประจำเดือนเลย ปะจำเดือนครั้งต่อมาจะเป็นวันไหน มีสิทธิ์ท้องไหม ก่อนหน้านี้เป็นประจำเดือนวันที่ 8-13 มิถุนายน ปกติรอบเดือน 33 วัน