ถามแพทย์

 • เวลาเป็นประจำเดือน มักจะปวดอวัยวะเพศ และเวลาถ่ายอุจาระก็จะมีอาการปวดรูทวารร่วมด้วย เป็นอาการอะไร

 •  ปันๆ
  สมาชิก
  เวลาเป็นประจำเดือนมักจะปวดอวัยวะเพศค่ะ แล้วทุกครั้งเวลามีรอบเดือน เวลาจะถ่ายอุจาระก็มักจะมีอาการปวดรูทวารร่วมด้วยค่ะ อยากทราบว่าจะเป็นอะไรไหมคะ แต่เวลารอบเดือนหาย เวลาถ่ายอุจาระก็จะไม่ปวดรูทวารค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pp,

                    อาการปวดที่รูทวารหนักและที่อวัยวะเพศ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงขณะที่มีประจำเดือน และในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน ไม่ได้มีอาการปวด ก็น่าจะเกิดจากการมีเยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญผิดที่ที่บริเวณทวารหนัก หรือภายในอุ้งเชิงกราน ทำให้มีอาการปวดเฉพาะในช่วงก่อนประจำเดือนมาและขณะมีประจำเดือนมาได้ค่ะ 

                    หากยังคงมีอาการดังกล่าวทุกครั้งที่มีประจำเดือน โดยมีอาการค่อนข้างมาก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ ซึ่งหากเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่จริง แพทย์อาจเริ่มรักษาด้วยการให้ยาฮอร์โมนค่ะ