ถามแพทย์

 • หลังจากที่ฝังยาคุมไป 1 อาทิตย์ ก็มีประจำเดือนมาตลอด ร่วม 2 เดือน เป็นเพราะอะไร

 •  Pptty
  สมาชิก
  หลังจากที่ฝังยาคุมไป1อาทิตย์ก็มีประจำเดือนมาตลอด ร่วม2เดือน เป็นเพรายาคุมหรืออะไรไหมคะ หากเป็นเพราะยาคุมสามารถซื้อยากินเองได้ไหมคะ
  Pptty  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pptty

  การเลือกใช้ยาคุมแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  ดังนั้นผลข้างเคียงจากยาอาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้ แต่ไม่ควรออกมาติดต่อกันประมาณ 2 เดือนมาแล้วดังที่กล่าวมา

  ดังนั้นถ้าเลือดยังออกมาต่อเนื่องหลังฝังยา ควรกลับไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่นๆนอกเหนือจากผลข้างเคียงของยาคุมไปด้วย เช่น การมีการติดเชื้อหรือเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิง และรักษาตามสาเหตุนั้นๆ ยังไม่ควรซื้อยาใดๆมากินเอง เพราะอาจทำให้เลือดออกผิดปกติมากขึ้น หรือทำให้เกิดการสับสนในการวินิจฉัยตามมา และงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน