ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 6 มิ.ย. กินยาคุมฉุกเฉิน 10 มิ.ย. วันที่ 16 มิ.ย.มีประจำเดือนมา แล้วรอบต่อไปมาเมื่อไหร่

 •  Ploipailin Bunnet
  สมาชิก
  เป็นประจำเดือนหนูจะช่วงวันที่6มิย. แล้วหนูทานยาคุมฉุกเฉินวันที่ 10มิย. พอวันที่16มีประจำเดือนออกมา ประมาน3-4วัน แล้วหนูต้องนับรอบเดือนของเดือน กค. เป็นวันที่ 6 หรือ16 คะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Ploipailin Bunnet,

                        หากประจำเดือนมาวันที่ 6 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 10 มิ.ย. ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย และไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไป แต่หากได้ทานยาไป แล้วในวันที่ 16 มิ.ย. มีเลือดออกมา 3-4 วัน เลือดดังกล่าวถือเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ค่ะ ส่วนประจำเดือนในรอบต่อไปนั้น ก็อาจมาช้ากว่าปกติได้ โดยอาจมาในช่วงวันที่ 16 ก.ค. ค่ะ

                          หลังจากนี้ หากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ก็ไม่ควรทานยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำ  เพราะจะมีผลต่อการทำงานของรังไข่ ทำให้มีเลือดออกผิดปกติ และประจำเดือนมาผิดปกติได้ อีกทั้งประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินก็ไม่ถือว่าดีมากนักเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ดังนั้น ควรเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ในขณะที่ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%-95% ค่ะ