ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 27 มี.ค มีเพศสัมพันธ์ 13 เม.ย วันที่ 5พ.ค ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

  •  Minlada Phloymaklam
    สมาชิก
    เป็นประจำเดือน27มี.ค มีอะไรกับแฟนไม่ได้ป้องกัน13เม.ยวันที่5พ.คประจำเดือนยังไม่มาแบบนี้ท้องมั้ย

    สวัสดีค่ะ คุณ Minlada Phloymaklam,

                       หากประจำเดือนมา 27 มี.ค. การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 13 เม.ย. ถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้ ดังนั้น หากจนถึงวันที่ 6 พ.ค. นี้ประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรก หากตรวจแล้วไม่พบ การที่ประจำเดือนไม่มา ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว เป็นต้น