ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มาเดือนกว่าๆ ตรวจแล้วไม่ท้อง แต่มีอาการเวียนหัว เจ็บเต้านม จะท้องไหม

  • ดิฉันประจำเดือนไม่มา1เดือนกว่าๆได้คะ ประเดือนมาครั้งล่าสุดคือวันที่26ธันวาคม ประจำเดือนจะมาไม่ค่อยตรงหันสักเท่าไหร่แต่จะไม่เคยเลื่อนเกิน2วันคะ ดิฉันมีอะไรกับแฟนประมาณวันที่8มกราคม ดิฉันตรวจเมื่อวันที่30มกราคมก็ยังไม่มีผลการท้อง จนตอยนี้ก็ยังไม่มาคะ แค่มีอาการ เวียนหัว เจ็บเต้านมมากๆ และฉี่กระปริบกระปรอย จะท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ รพีพรรณ ขุนทองไทย

    การขาดประจำเดือน สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์, ภาวะเครียด, การเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆ, ภาวะไข่ไม่ตก, การมีถุงน้ำรังไข่หรือกลุ่มอาการของพีซีโอ, การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ, พยาธิสภาพที่ต่อมใต้สมอง ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด เป็นต้น

    จากที่คุณ รพีพรรณ ขุนทองไทย เล่ามาว่า ว่าทดสอบแล้วพบว่าไม่ตั้งครรภ์ ดังนั้นสาเหตุของการขาดประจำเดือนจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆตามข้างต้นนะคะ

    แนะนำคุณ รพีพรรณ ขุนทองไทย ให้รอดูประจำเดือนก่อนได้ค่ะ แต่หากขาดประจำเดือนต่อเนื่องเกิน 3 เดือน แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ