ถามแพทย์

 • ประจำเดือนใกล้หมด ปล่อยใน กินยาคุมฉุกเฉินแล้วจะกินยาคุมปกติได้เมื่อไหร่

 •  Thoa1234
  สมาชิก
  ก่อนหน้านี้กินยาคุมแบบ 21 เม็ดมา 1 เดือน พักยาไป 7 วัน ระหว่างพักยาประจำเดือนก็มาค่ะ จากนั้นเลยลืมเริ่มกินยาแผงใหม่ไป 2 วัน เท่ากับว่าพักยาไป 9 วัน พอวันที่ 3 ที่ลืมกินยาคุมและก็เป็นวันที่ประจำเดือนใกล้จะหมดก็มีเพศสัมพันธ์แล้วปล่อยใน จึงกินยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ดไป(วันที่กินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนก็ยังไม่หมดดีนะคะ) อยากถามว่าจะเริ่มกินยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนปกติได้เมื่อไหร่คะ
  Thoa1234  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Thoa1234

  การรับประทานยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือน 21 เม็ดนั้น เมื่อกินครบแผง อาจเว้น 7 วันให้ประจำเดือนมาแล้วพอเว้นครบ ก็ให้กินยาแผงใหม่ต่อไปทันที

  ซึ่งหากกินช้าไป 2 วันนั้น อาจทำเหมือนกับการลืมกินยาคุมกำเนิดคือรับประทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ ทิ้งเม็ดที่ 2 ที่ลืม และรับประทานเม็ดต่อไปในเวลาเดิมของทุกวัน หรืออาจรับประทาน 2 เม็ดที่ลืมพร้อมมื้อปกติ 2 วันติดกัน (คือชดเชยวันละเม็ด) และรับประทานเม็ดต่อไปในเวลาเดิมของทุกวันตามปกติ หากทำได้เช่นนี้ประสิทธิภาพยาจะยังใกล้เคียงของเดิม

  แต่ในกรณีนี้ที่ไม่ได้กินชดเชย และกินยาคุมฉุกเฉินไปแทนนั้น ก็อาจจะช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ แต่อาจจะมีผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินเช่นเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หรือประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้ ตอนนี้อาจจะเริ่มกินยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนไปพร้อมกันกับการใช้ยาคุมฉุกเฉินไปเลยก็ได้ หรือถ้าอยากให้แน่ใจ อาจยืนยันการตั้งครรภ์ดูก่อน สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  หรือรอจนประจำเดือนครั้งถัดไปมาค่อยเริ่มยาคุมภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน