ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 15 เม.ย. และ 26 พ.ค. เดือน มิ.ย. ยังไม่มา จะท้องไหม

  • คือเดือนที่แล้วมีอะไรกับแฟนใส่ถุงยางทุกครั้ง ประจำเดือนแฟนแต่ละเดือนมาไปตรงกัน เดือนเมษา มาวันที่15 เดือนพฤษภามาวันที่26 ส่วนเดือนมิถุนา ยังไม่มาเลยคับ อยากทราบว่าจะท้องไหม

     สวัสดีค่ะ คุณ กรวินท์ ชัยเชื้อ,

                       หากประจำเดือนมา 15 เม.ย. และ 26 พ.ค. เท่ากับมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ 41 วัน และหากในวันนี้ ประจำเดือนยังไม่มา เท่ากับมีระยะห่างนาน 40 วัน ดังนั้น อาจรอประจำเดือนไปอีกซัก 2-3 วันก่อน หากยังไม่มา ก็อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดู เพราะการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยป้องกันนั้น จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2%-18% แต่หากตรวจไม่พบ ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น 

                         อย่างไรก็ตาม หากหลังจากนี้ได้มีประจำเดือนมา แต่มีระยะห่างที่มากกว่า 45 วันบ่อยๆ ครั้ง แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ เช่น การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น