ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาตรงทุกเดือน มีเพศสัมพันธ์หลังไข่ตก 1 วัน ประจำเดือนเลื่อนไป 3-4 วันแล้ว จะท้องไหม

  • ปกติเป็นคนที่เมนส์มาเป๊ะทุกเดือนค่ะ ตามแอพที่บันทึกไว้ แต่พอรอบนี้มีอะไรกับแฟนแล้วหลั่งในค่ะหลังวันไข่ตก 1 วัน จนตอนนี้เมนส์เลื่อนไป 3-4 วันแล้วค่ะ จะท้องมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ พี่ วา สายย่อ,

                      การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่อยู่ในระยะปลอดภัยหน้า 7 หรือหลัง 7 ย่อมีโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์ได้ โดยเฉพาะหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน หรือในวันไข่ตก ย่อมมีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้สูงค่ะ

                     ในกรณีของคุณ หากมีเพศสัมพันธ์หลังไข่ตกไป 1 วัน ย่อมจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มาก เพราะเมื่อไข่ตกแล้ว จะสามารถอยู่ได้นาน 24 ชั่วโมงค่ะ

                    ดังนั้นการที่ประจำเดือนไม่มา สาเหตุแรกควรนึกถึงการตั้งครรภ์ไว้ก่อน และควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรกค่ะ