ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ 15 ธ.ค. ประจำเดือนมา 1-3 ม.ค. และ 28-30 มีสีดำ จะท้องไหม

  • มีเพศสัมพันธ์วันที่15ธันวาคมไม่ใส่ถุงหรั่งนอกมี2ครั้งประจำเดือนมาวันที่1-3ล้ะหายไปมาอีกทีวันที่28-30สีดำมีสิทท้องมั้ยค่ะหรือหนูเป็นอะไรหรือป้าว

    สวัสดีค่ะ คุณ หุบปาก,

                        การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้วิธีการหลั่งนอกนั้น จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% อย่างไรก็ตาม หากได้มีประจำเดือนมาแล้วในวันที่ 1-3 ม.ค. ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                         ส่วนการที่ประจำเดือนมาอีกครั้งในวันที่ 28-30 ม.ค.ก็เท่ากับมีระยะห่างจากรอบเดือนที่แล้ว 27 วัน ซึ่งถือว่ามีระยะห่างที่ปกติดีค่ะ เพราะระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ปกติคือ 21-35 วัน สำหรับการที่เลือดมีสีดำ แสดงว่าเลือดมีปริมาณน้อย ซึ่งการที่เลือดมีปริมาณน้อย อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก นอนน้อย มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น แนะนำให้สังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อน ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ค่ะ