ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบแผงและใส่ถุงยางอนามัยด้วย ตอนนี้ประจำเดือนมาผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์คือมาน้อย จะท้องไหม

 •  Pattharaya
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กับแฟนค่ะ ป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัยและใช้ยาคุมกำเนิดแบบ21เม็ด ประจำเดือนมาตามกำหนดแต่มาน้อยผิดปกติ จะตั้งครรภ์ไหนคะ
  Pattharaya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pattharaya

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมากประมาณเกิน 99% ขึ้นไป หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  หากได้กินยาคุมกำเนิดอย่างถูกต้องร่วมกับมีการใส่ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วย โอกาสตั้งครรภ์ก็ยิ่งน้อยมากๆ

  โดยการใช้ยาคุมกำเนิดอาจทำให้เลือดประจำเดือนมาได้น้อยลงได้ ถ้าหากไม่สบายใจสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ เมื่อครบเว้นยา 7 วัน ก็ให้กินยาแผงต่อไปได้ทันที