ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิด มีเลือดออกตลอด กินยาคุมไป ประจำเดือนหยุด จะมีปัญหาอะไรไหม

 •  Numfon Panutda
  สมาชิก
  พอดีหนูไปฝั่งยาคุมกำเนิดมา และมีประจำเดือนตลอด มีคนแนะนำให้ทานยาคุมแบบแผงไปด้วย พอหนทานไปประจำเดือนก็หยุดมาจริง แบบนี้จะมีปัญหาอะไรตามมาอีกไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Numfon Panutda,

                     ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ส่วนใหญ่มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย แต่จะมีปริมาณน้อยๆ แต่ในบางรายอาจมีประจำเดือนมาบ่อย มาติดต่อกันนาน หรือมีปริมาณมากได้  แต่มักเกิดในช่วงแรก หลังจากนั้นเลือดมักจะออกน้อยลง และในบางรายประจำเดือนอาจขาดหายไปได้

                     ดังนั้นหากฝังยาคุมกำเนิดอยู่ และได้มีเลือดออกมาตลอดดังกล่าว ก็น่าจะเป็นผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดได้ ซึ่งโดยปกติ การรักษาให้เลือดหยุดไหล เช่น การให้ยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมทานร่วมไปด้วย กรให้ยาเพื่อหยุดการไหลของเลือด เช่น tranexamic acid (กรดทรานเอกซามิก)  หรืออาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออก

                      ดังนั้น หากทานยาคุมกำเนิดไปแล้ว และเลือดหยุดไหล ก็แสดงว่าไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีการติดเชื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น

                      อย่างไรก็ตาม ควรทานยาคุมต่อเนื่องไปเพียง 1-2 แผง แล้วหยุดทาน และดูอาการต่อว่าอีกครั้งว่า ยังมีเลือดไหลออกมาอีกหรือไม่ หากยังคงกลับมามีเลือดไหลอีก ก็ควรไปพบูสติ-นรีแพทย์เพื่อรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไปค่ะ และเพื่อจะได้ประเมินว่ามีภาวะโลหิตจางหรือไม่ด้วย เพราะการปล่อยให้มีเลือดออกนานๆ อาจทำให้มีภาวะโลหิตจางตามมาได้ 

  สวัสดีค่ะ คุณ Numfon Panutda,

                     ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ส่วนใหญ่มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย แต่จะมีปริมาณน้อยๆ แต่ในบางรายอาจมีประจำเดือนมาบ่อย มาติดต่อกันนาน หรือมีปริมาณมากได้  แต่มักเกิดในช่วงแรก หลังจากนั้นเลือดมักจะออกน้อยลง และในบางรายประจำเดือนอาจขาดหายไปได้

                     ดังนั้นหากฝังยาคุมกำเนิดอยู่ และได้มีเลือดออกมาตลอดดังกล่าว ก็น่าจะเป็นผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดได้ ซึ่งโดยปกติ การรักษาให้เลือดหยุดไหล เช่น การให้ยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมทานร่วมไปด้วย กรให้ยาเพื่อหยุดการไหลของเลือด เช่น tranexamic acid (กรดทรานเอกซามิก)  หรืออาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออก

                      ดังนั้น หากทานยาคุมกำเนิดไปแล้ว และเลือดหยุดไหล ก็แสดงว่าไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีการติดเชื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น

                      อย่างไรก็ตาม ควรทานยาคุมต่อเนื่องไปเพียง 1-2 แผง แล้วหยุดทาน และดูอาการต่อว่าอีกครั้งว่า ยังมีเลือดไหลออกมาอีกหรือไม่ หากยังคงกลับมามีเลือดไหลอีก ก็ควรไปพบูสติ-นรีแพทย์เพื่อรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไปค่ะ และเพื่อจะได้ประเมินว่ามีภาวะโลหิตจางหรือไม่ด้วย เพราะการปล่อยให้มีเลือดออกนานๆ อาจทำให้มีภาวะโลหิตจางตามมาได้