ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาก่อนยาคุมจะหมดแผง ควรทำอย่างไร หยุดทานหรือทานต่อ แล้วแผงใหม่ให้ทานอย่างไร

 •  Jarfar Endless
  สมาชิก
  ทานยาคุมเป็นครั้งแรกแผงแรกค่ะ ทานของยาสมิน21 แต่มีประจำเดือนมาก่อนจะหมดแผง ตอนนี้ยาเหลือ5เม็ดค่ะ (ก่อนหน้านี้ไม่สบายเภสัชกรจ่ายยา"อมอกซิซิลลิน" ซึ่งทานหมดแผงไปแล้วในวันที่25 แต่ประจำเดือนมาวันนี้ซึ่งเป็นวันที่28) อยากทราบว่า1)การที่ประจำเดือนมาก่อนยาคุมหมดแผงผิดปกติหรือไม่ 2)การที่ประจำเดือนมาก่อนหมดแผงเป็นผลกระทบจากการทานยา"อมอกซิซิลลิน"หรือไม่ 3)ถ้ากินยาคุมแผงนี้หมดแล้วต้องเว้น7วันหรือไม่คะ
  Jarfar Endless  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jarfar Endless

  ในกรณีนี้ คงต้องดูว่าได้รับประทานยาคุมในเม็ดที่ผ่านๆมาอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาดยาหรือไม่ หากว่าทานผิดหรือทานไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนด อาจจะมีประจำเดือนมาก่อนได้ หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่เกี่ยวกับการติดเชื้อหรือเนื้องอกในอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

  ส่วนยาฆ่าเชื้ออะม็อกซีซิลินนั้น อาจไปทำปฏิกิริยากับยาคุมกำเนิด ทำให้ระดับยาคุมกำเนิดลดลง จนมีเลือดออกผิดปกติออกทางช่องคลอดได้เช่นกัน

  ตอนนี้แนะนำว่ากินยาให้ครบ 21 เม็ด และอาจป้องกันด้วยถุงยางอนามัยร่วมด้วย ควรเริ่มยาคุมแผงใหม่ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน หรือถ้าเริ่มภายในช่วงเวลาอื่นควรกินให้ครบ 7 วันก่อน ในกรณีนี้หากเป็นเลือดประจำเดือนจริง ไม่ต้องเว้น 7 วันค่ะ

   

  Jarfar Endless  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jarfar Endless

  ในกรณีนี้ คงต้องดูว่าได้รับประทานยาคุมในเม็ดที่ผ่านๆมาอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาดยาหรือไม่ หากว่าทานผิดหรือทานไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนด อาจจะมีประจำเดือนมาก่อนได้ หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่เกี่ยวกับการติดเชื้อหรือเนื้องอกในอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

  ส่วนยาฆ่าเชื้ออะม็อกซีซิลินนั้น อาจไปทำปฏิกิริยากับยาคุมกำเนิด ทำให้ระดับยาคุมกำเนิดลดลง จนมีเลือดออกผิดปกติออกทางช่องคลอดได้เช่นกัน

  ตอนนี้แนะนำว่ากินยาให้ครบ 21 เม็ด และอาจป้องกันด้วยถุงยางอนามัยร่วมด้วย ควรเริ่มยาคุมแผงใหม่ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน หรือถ้าเริ่มภายในช่วงเวลาอื่นควรกินให้ครบ 7 วันก่อน ในกรณีนี้หากเป็นเลือดประจำเดือนจริง ไม่ต้องเว้น 7 วันค่ะ