ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมกำเนิดชนิด 1 เดือนในวันที่ 17 ม.ค. ประจำเดือนมาวันที่ 7 ก.พ. ยาคุมหมดฤทธิ์หรือไม่

 •  Mr.001
  สมาชิก

  คือสงสัยครับ (แฟนฉีดแบบ 1 เดือน) แฟนฉีดยาคุมเดือนมกราคม วันที่ 17 ประจำเดือนมาวันที่ 16 หมอนัดฉีดยาครั้งต่อไปวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์

  แล้วเดือนกุมภาพันธ์ประจำเดือนมาก่อนกำหนด คือมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ แล้วยังไม่ได้ฉีดยา คือรอฉีดยาตามกำหนดที่หมอสั่ง 

  แบบนี้ยาคุมจะหมดลิทธิ์มั้ยครับ 

  สวัสดีค่ะ คุณ Mr.001,

                    ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฉีดทุก 1 เดือน เป็นยาฉีดชนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หากฉีดตรงตามกำหนด

                     ผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการฉีดยาคุมชนิดนี้ ได้แก่ การมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ โดยอาจมาช้าหรือเร็วกว่าปกติได้ รวมถึงปริมาณประจำเดิอนที่ผิดปกติไป โดยอาจมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้  ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการใช้ยาฉีดชนิดนี้ เมื่อฉีดไปซักระยะ ประจำเดือนก็จะเริ่มคงที่ ในบางรายประจำเดือนอาจขาดหายไปคล้ายกับยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฉีดทุก 3 เดือนได้ ผลข้างเคียงอื่นๆ ที่อาจพบได้ เช่น ปวดหัว เจ็บเต้านม อารมณ์แปรปรวน น้ำหนักขึ้น เป็นต้น

                    ดังนั้นการที่มีประจำเดือนมาก่อนเวลาดังกล่าวในกรณีของคุณ Mr.001 จึงน่าจะเป็นผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิดได้ แนะนำให้ไปฉีดยาตามกำหนดเวลานัด โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ค่ะ