ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบ 21 เม็ด หมดวันที่ 8 มี.ค. ได้มีประจำเดือนมาก่อนที่จะต้องกินยาแผงต่อไป อย่างนี้ต้องกินยาคุมแผงต่อไปอย่างไร

 •  Milk Chanattorn
  สมาชิก
  พอดีว่าพึ่งกินยาคุมแผงที่2แบบ21เม็ดหมดไปวันศุกร์ที่8มีนา และต้องเว้นไป7วันถึงจะกินแผงที่3ในวันเสาร์ที่16มีนา แต่ประจำเดือนมาก่อนที่จะต้องกินยาแผง3 เดือนที่แล้วประจำเดือนก็มาตรงตามวันที่ต้องกินยาคุมแผง2เม็ดแรก แล้วอย่างนี้ต้องกินยาคุมแผงที่3เม็ดแรกอย่างไงดีคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Milk Chanattorn,

                     การทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ดนั้น เมื่อทานยาครบ 21 เม็ด ก็ให้เว้นระยะ 7 วัน ก่อนที่จะเริ่มทานยาแผงใหม่ ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว ประจำเดือนก็จะมาในช่วงที่เว้นระยะ 7 วันดังกล่าว โดยส่วนใหญ่มักจะมาในวันที่ 2-4 นับตั้งแต่ทานยาคุมหมดแผง แต่ในบางรายก็อาจมาในวันที่ 5-6 ก็ได้

                     ดังนั้น การที่มีประจำเดือนมาในช่วงเว้นระยะ 7 วันดังกล่าว ก็จะถือว่าปกติดี และแสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                    และเมื่อเว้นระยะครบ 7 วันแล้ว ก็ให้เริ่มทานยาแผงใหม่ต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องสนใจว่า ประจำเดือนจะหมดในวันไหนค่ะ

                    ในกรณีที่ไม่มีประจำเดือนมาในช่วงการเว้นระยะ 7 วัน ก็ให้สงสัยว่าอาจมีการตั้งครรภ์เป็นอันดับแรก ในกรณีนี้ ควรตรวจหาการตั้งครภร์ดูก่อนที่จะเริ่มทานยาแผงใหม่ค่ะ