ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาก่อนกำหนด เป็นไรไหมคะ

  • ประจำเดือนมาก่อนกำหนด.คือ เดือนที่แล้วมาวันที่20ค่ะ(20/07/2017) แต่เดือนนี้มาวันที่18 (18/08/2017) แบบนี้เป็นไรไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ เนสจะไม่ทน'กับคนนิสัยไม่ดี,

                 รอบของประจำเดือนที่ปกติจะมีระยะเวลา 21-35 วัน ซึ่งในแต่ละรอบไม่จำเป็นต้องเท่ากันค่ะ บางรอบอาจห่าง 25 วัน บางรอบอาจห่าง 30 วัน เป็นต้นค่ะ ส่วนการนับระยะห่างของรอบเดือน ให้นับวันแรกของการมีประจำเดือนเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือนค่ะ และนับไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะมีประจำเดือนรอบใหม่ค่ะ 

               ส่วนระยะเวลาของการที่มีเลือดประจำเดือนออกคือ 3-7 วันค่ะ โดยที่ในแต่ละรอบก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันค่ะ บางเดือนอาจมา 3 วัน บางเดือนอาจมา 5 วัน เป็นต้น สำหรับปริมาณประจำเดือนที่ออกในแต่ละรอบ จะมีปริมาณประมาณ 20-80 มิลลิลิตร