ถามแพทย์

 • ใช้ยาคุมฉุกเฉินก่อนจะเริ่มยาคุมแบบแผง 21 เม็ด ประจำเดือนจะมาไหม

 •  monoi
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาล่าสุดประมานกลางเดือนกรกฎาคม ตลอดทั้งเดือนกินยาคุมชนิด 21 เม็ด ต้นเดือนสิงหามีอะไรกับแฟน ตอนนั้นเป็นช่วงยาคุมหมดพอดี และมีอะไรกับแฟนอีกทีประมานวันที่ 7 มีการทานยาคุมฉุกเฉินคะ แล้วเริ่มทานยาคุมชนิด 21 เม็ดต่อมาในวันที่ 8 จนตอนนี้รู้สึกมีอาการปวดเค้านม อาการคล้าย ปจด จะมาแต่ก็ไม่แน่ใจคะ อยากทราบว่าปจด จะมาตามปกติไหมคะ หรือจะไม่มาเพราะทานยาคุมทั้ง ฉุกเฉินและชนิด 21 เม็ด
  monoi  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ monoi

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือนจำนวน 21 เม็ดนั้น ควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้เว้น 7 วันเพื่อให้รอบเดือนมา หลังจากเว้นยาครบ 7 วัน ให้กินยาแผงใหม่ต่อโดยทันที

  ถึงแม้จะเป็นช่วงที่ไม่ได้กินยา คือช่วงเว้นยาอยู่นั้น ถ้าก่อนหน้านี้กินยามาครบ 21 วัน โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อยมาก จริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินอีก แต่หากใช้ไปแล้วก็ไม่ได้มีอันตราย แต่อาจมีผลข้างเคียง เช่นคลื่นไส้ อาเจียน คัดตึงเต้านม มีเลือดออกผิดปกติได้

  แนะนำการใช้ยาคุมจำนวน 21 เม็ดต่อไปให้ต่อเนื่อง อาการผิดปกติถ้าเกิดจากยาคุมฉุกเฉินจะค่อยๆดีขึ้นได้เอง และให้สังเกตรอบเดือนในช่วงที่เว้นยา 7 วันตอนยาแผงนี้หมดอีกครั้ง ถ้าประจำเดือนไม่มาสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ ก่อนจะเริ่มยาคุมแผงถัดไป