ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา 16 วัน มีอาการคลื่นไส้ เหนื่อยง่าย ลิ้นฝาด แฟนสบูบบุหรี่จัดและไม่เคยมีลูก เกิดจากอะไร

 •  Pimchanok Khankaew
  สมาชิก
  ประจำเดือนไม่มา 16 วันแล้วคะ และมีอาการคลื่นไส้ เหนื่อยง่าย รู้สึกลิ้นฝาด แฟนบอกว่าไม่ต้องห่วง เพราะว่าแฟนเป็นคนดูดบุหรี่จัด และเคยจะมีลูกกับคนก่อนแต่ก็ไม่มี ตอนนี้กังวลไม่มาก ขอคำปรึกษาจากผู้รอบรู้ด้วยคะ ขอบคุณคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ  Pimchanok Khankaew,

                     หากประจำเดือนขาดไป 16 วันแล้ว แนะนำควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรกค่ะ แม้ว่าฝ่ายชายจะสูบบุหรี่จัดก็ตาม เพราะการสูบบุหรี่ อาจทำให้การผลิตตัวอสุจิลดลงได้ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับทำให้เป็นหมันค่ะ และการที่แฟนคนก่อนไม่เคยตั้งครรภ์ อาจเพราะเกิดจากฝ่ายหญิงมีความผิดปกติ ไม่ได้เกิดจากฝ่ายชายก็ได้ค่ะ

                   หากตรวจพบการตั้งครรภ์ อาการต่างๆ ที่เป็นอยู่ คือ คลื่นไส้ เหนื่อยง่าย ลิ้นฝาด ก็จะเป็นอาการของการตั้งครรภ์ได้ค่ะ แต่หากตรวจไม่พบ อาการต่างๆ อาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมาก็ได้ หรือเกิดจากมีความเครียด วิตกกังวล หรือเป็นโรคกรดไหลย้อน เป็นต้น