ถามแพทย์

 • ประจำเดือนขาด

 •  Teeratam Tongsom
  สมาชิก
  แฟนเป็นปจด วันที่30ธค-3ม.ค. แล้วมีอะไรกันวันที่6 ม.ค.ประจำเดือนขาดมา3วันแล้ว เมื่อวานและวันนี้ มีตกขาวสีน้ำตาล คล้ายเหมือนตอนหลังเป็นประจำเดือน อยากทราบว่าจะตั้งครรภ์ไหม แล้วทำไมจึงมีตกขาวคล้ายกับตอนหลังเป็นประจำเดือน(วันที่ประจำเดือนมาน้อยไปแล้วมีลักษณะเป็นสีน้ำตาล)

  สวัสดีค่ะ คุณ Teeratam Tongsom,

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 30 ธ.ค. 61 และได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 6 ม.ค. 62 เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 8  ของการมีประจำเดือน ถือว่าไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ 

                      อย่างไรก็ตาม หากในวันที่ 29 ม.ค. 62ได้มีตกขาวสีน้ำตาลออกมา น่าจะเป็นตกขาวที่มีเลือดปน ซึ่งเลือดสีน้ำตาลที่ออก น่าจะเป็นเลือดก่อนที่ประจำเดือนสีแดงจะมาได้ ทั้งนี้ อาจเป็นเลือดเก่าที่ค้างอยู่ในมดลูกจากรอบเดือนที่แล้ว หรือเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกที่เพิ่งลอกตัวออกใาในช่วงแรก ดังนั้น หากในวันนัดไป ได้มีเลือดสีแดงออกมา และออกนาน 2-7 วัน ก็ถือว่าเป็นประจำเดือนที่ปกติดีค่ะ 

                      แต่หากไม่มีเลือดออกมา แต่มีตกขาวสีน้ำตาลออกมาอีกเรื่อยๆ หรือมีตกขาวที่ผิดปกติอื่นๆ เช่น สีเขียวเหลืองคล้ายหนอง หรือมีปวดท้องน้อยมากร่วมด้วย ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น มีมดลูกอักเสบ เป็นต้น

                      แต่หากต่อมามีเลือดออก แต่ออกนานเกิน 7 วัน หรือมีปวดท้องน้อยรุนแรง ก็อาจเกิดจากมีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวพแท้งเกิดขึ้น 

                      ดังนั้น หากในวันต่อไป ไม่ได้มีเลือดประจำเดือนออกมาแบบปกติ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ค่ะ