ถามแพทย์

 • กำหนดคลอด 31 พ.ค. วันที่ปฏิสนธิคือวันไหน

 •  Fli Thunyares
  สมาชิก
  กำหนดคลอด 31 พค. วันที่ปฏิสนธิรึมีอะไรกันคือประมาณวันที่เท่าไหร่ค่ะ แล้วมีโอกาสคาดเคลื่อนสูงไหมค่ะในการคลอด
  Fli Thunyares  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Fli Thunyares

  วันกำหนดคลอดที่สูตินรีแพทย์กล่าวนั้น มักจะเป็นประมาณการคร่าวๆ โดยคาดว่าจะคลอดที่ประมาณ 40 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจจะก่อนหน้านั้นได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรือหลังจากนั้นได้ 1-2 สัปดาห์เช่นกัน

  วันที่ปฏิสนธินั้นอาจบอกไม่ได้แน่นอน ขึ้นกับว่าวันกำหนดคลอดนี้นับมาจากอะไร ถ้านับมาจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย ก็ให้เอาวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายบวกไปประมาณ 10-14 วันน่าจะเป็นวันที่มีการปฏิสนธิ ถ้าเป็นวิธีอัลตราซาวน์จะย้อนกลับไปบอกวันปฏิสนธิได้ยาก หรืออาจลองนับจากวันกำหนดคลอดกลับไป 40 สัปดาห์ค่ะ