ถามแพทย์

 • รู้สึกว่าหายใจไม่อิ่ม เป็นเวลานอนลง มีไอบ้าง เกิดหลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายในพื้นที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท เกิดจากอะไร

 •  Perapattatong
  สมาชิก
  ผมมีอาการหายใจไม่อิ่มครับเวลานอนลงไอบ้างบางครั้งครับแต่ไม่มีอาการไข้ขึ้นหลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายในเต้นท์ซึ่งไม่มีอากาศถ่ายเทด้วยครับ อาการแบบนี้เป็นอะไรมากไหมครับ
  Perapattatong  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Perapattatong

  อาการรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่ม เป็นเวลานอนลง มีไอบ้าง อาจจะเกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่น โรคหอบหืดจากหลอดลมหดตัวแคบลง โรคปอดอักเสบหรือติดเชื้อ อาจพบร่วมกับอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย ระบบทางเดินหายใจถูกกีดขวาง หรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ เช่น มีเมล็ดผลไม้หรือก้างปลาติดอยู่ในลำคอ โรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือมีภาวะกรดไหลย้อน หรือมีภาวะกล้ามเนื้อตรงอกอักเสบทำให้หายใจลำบาก

  การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้น ไม่ได้ลดโทษของบุหรี่ลง และทำให้เกิดความเสียหายต่อปอดในระยะยาวได้ ยิ่งถ้าตอนนี้มีอาการเหนื่อย หายใจไม่สะดวก ควรพยายามงดหรือลดการสูบบุหรี่ลงให้ได้ค่ะ

  ในเบื้องต้น งดการออกแรงหนัก อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทดี พักผ่อนให้เพียงพอ แนะนำว่าถ้ามีอาการแน่นอกมากขึ้น แน่นหนักมาทางซ้าย เหนื่อยง่ายมากขึ้น ตัวบวม ไอมาก มีไข้สูงร่วมด้วย ควรรีบไปพบแพทย์

  Perapattatong  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Perapattatong

  อาการรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่ม เป็นเวลานอนลง มีไอบ้าง อาจจะเกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่น โรคหอบหืดจากหลอดลมหดตัวแคบลง โรคปอดอักเสบหรือติดเชื้อ อาจพบร่วมกับอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย ระบบทางเดินหายใจถูกกีดขวาง หรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ เช่น มีเมล็ดผลไม้หรือก้างปลาติดอยู่ในลำคอ โรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือมีภาวะกรดไหลย้อน หรือมีภาวะกล้ามเนื้อตรงอกอักเสบทำให้หายใจลำบาก

  การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้น ไม่ได้ลดโทษของบุหรี่ลง และทำให้เกิดความเสียหายต่อปอดในระยะยาวได้ ยิ่งถ้าตอนนี้มีอาการเหนื่อย หายใจไม่สะดวก ควรพยายามงดหรือลดการสูบบุหรี่ลงให้ได้ค่ะ

  ในเบื้องต้น งดการออกแรงหนัก อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทดี พักผ่อนให้เพียงพอ แนะนำว่าถ้ามีอาการแน่นอกมากขึ้น แน่นหนักมาทางซ้าย เหนื่อยง่ายมากขึ้น ตัวบวม ไอมาก มีไข้สูงร่วมด้วย ควรรีบไปพบแพทย์